Consultancy

De consultancy dienstverlening van First Dutch richt zich op het analyseren, structureren en oplossen van financiële vraagstukken. In nauwe samenwerking met haar klanten biedt First Dutch maatwerkoplossingen binnen de volgende deelgebieden:

Management Support

First Dutch adviseert (semi-)overheden, institutionele instellingen en het midden- en grootbedrijf bij het aanbrengen van structuur in de strategie en het inzichtelijk maken van de daarbij behorende financiële consequenties, ten behoeve van een heldere communicatie met interne en externe stakeholders. De specialisaties van First Dutch omvatten het opstellen van financiële analyses en beslisdocumenten (financial analysis & decision support), ondersteuning van business planning & development en financiële modellering.

Schiphol Group:

First Dutch leverde financieel-strategische ondersteuning aan de business area Consumers. Hiertoe werden value drivers en key performance indicatoren inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd, alsmede een management informatiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Tevens stond First Dutch de business area Consumers bij in de onderhandelingen met concessionarissen middels het opstellen van financiële prognoses en scenario-analyses. Op basis hiervan heeft Schiphol Consumers diverse meerjarige contracten met concessionarissen gesloten.

Holland Casino:

In samenwerking met de afdeling Business Development werd  aan Holland Casino ondersteuning geleverd bij de ontwikkeling van een strategisch masterplan. First Dutch vertaalde de strategie in een concreet financieel model, waarbij gedetailleerde prognoses (ontwikkelingen in macro-economische factoren, omzet, kosten, investeringen en balansmutaties) de liquiditeitsbehoefte inzichtelijk hebben gemaakt. De dienstverlening van First Dutch bestond tevens uit het voeren van  een deel van het projectmanagement binnen de Holland Casino organisatie. Het strategisch masterplan werd goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Holland Casino en fungeert thans als leidraad voor het managementkader.

Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund:

Financiële modellering ten behoeve van business case en fonds performance analyses. De modellering van First Dutch werd aangewend bij de toetreding van grote Nederlandse pensioenfondsen tot het fonds, alsmede bij analyses van investeringsbeslissingen en diverse alternatieven voor vreemd vermogen financiering.

Investment Fund Support

First Dutch biedt ondersteuning aan investeringsfondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen betreffende de structurering en uitwerking van fondsstructuren, evenals het uitvoeren van portfolio analyses. Tevens worden, in combinatie met de transaction services dienstverlening, integrale analyses van bijzonder beheer portefeuilles voor banken opgesteld.

PPM Oost:

First Dutch heeft een portfolio analyse uitgevoerd van de participaties gehouden door PPM Oost. Op basis van de uitgebreide portfolio analyse werd PPM Oost strategisch advies geboden op participatieniveau. Het strategisch advies droeg bij aan de versterking van het portfoliobeheer van PPM Oost gedurende de interne ontkoppelingsfase van acquisitie- en beheeractiviteiten.

Mainport Innovation Fund:

Adviseur van TU Delft, KLM, Schiphol Group en Rabobank bij de structurering en totstandkoming van Mainport Innovation Fund. De dienstverlening van First Dutch bestond tevens uit het voeren van het projectmanagement. Daaropvolgend adviseerde First Dutch Mainport Innovation Fund op succesvolle wijze bij het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van de Technopartner Seed regeling.

Waarderingen

Dienstverlening gericht op het opstellen van betrouwbare waarderingsrapportages inclusief gevoeligheidsanalyses voor ondernemingen en (semi-)overheden ten behoeve van koop/verkoop transacties, aanbestedingsprocedures, purchase price allocations/impairments en juridische conflicten.

Amsterdam Arena:

First Dutch heeft een waardering van het stadion Amsterdam Arena opgesteld ten behoeve van de Gemeente Amsterdam, alsmede een waarderingsanalyse van het betaalsysteem van de Amsterdam Arena voor de CV Grace.

Nedstat:

First Dutch heeft een waardering van Nedstat, een aanbieder van web analytics, opgesteld ten behoeve van haar aandeelhouders.

 

 

 

Neem contact op: