Consultancy

De consultancy dienstverlening van First Dutch richt zich op het analyseren, structureren en oplossen van complexe financiële vraagstukken. In nauwe samenwerking met haar klanten biedt First Dutch maatwerkoplossingen binnen de volgende deelgebieden:

Financieel-strategische besluitvormingsondersteuning

Door haar combinatie van inhoudelijke kennis en competenties biedt First Dutch overheden, instellingen en bedrijven een gedegen financiële onderbouwing voor belangrijke beslissingen, zodat een weloverwogen en verantwoord besluit genomen kan worden en de klant sterk staat in eventuele onderhandelsituaties.

 • Financiële onderbouwing investeringsbeslissingen (business case) 
 • Ondersteuning bij onderhandelingen (financiële componenten: prijs, voorwaarden, risicoverdeling)
 • Strategische (her-)oriëntatie
 • Kostenbesparing
 • Procesmanagement
 • Portfolio-analyse

Financiële analyse

Wilt u weten waardoor uw financiële resultaat gedreven wordt, meer grip krijgen op uw kosten of uw financiële prestaties vergelijken met concurrenten? First Dutch helpt om deze vragen te beantwoorden.

 • Value driver analyse
 • Benchmarking
 • Marktanalyse
 • Kostenallocatie

Financiële modellering

De medewerkers van First Dutch zijn allen zeer bedreven in het opstellen van flexibele financiële modellen. Deze helpen om inzicht te krijgen – en te houden – in het vaak complexe verband tussen activiteiten en financiële resultaten.

 • Ontwikkelen business case
 • Liquiditeitsprognose
 • Scenario-analyse (risico-analyse)
 • Rapportagemodel
 • Doorrekenen financieringsstructuur en convenanten

Waardering

First Dutch is specialist op het gebied van waarderingen. Omdat First Dutch een onafhankelijke partij is kan zij optreden bij geschillen. Door de relatie met de Universiteit van Tilburg beschikt First Dutch over de meest recente kennis van algemeen geaccepteerde waarderingsmethodieken (multiples, discounted cashfow, adjusted present value, real options).

 • Waardering ten behoeve van koop- of verkoop van onderneming
 • Waardering ten behoeve van investeringsbeslissing (project)
 • Second opinion op waardering door derden
 • Periodieke waardering ten behoeve van personeelsparticipatie
 • Onafhankelijke waardering ten behoeve van geschillen

Fondsstructurering en -ondersteuning

First Dutch biedt ondersteuning aan investeringsfondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen betreffende de structurering en uitwerking van fondsstructuren, evenals het uitvoeren van portfolio-analyses. Tevens worden, in combinatie met de transaction services dienstverlening, integrale analyses van bijzonder beheer portefeuilles voor banken opgesteld.

 

Neem contact op: