First Dutch is een conglomeraat gericht op het stimuleren van werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid in Nederland.

Met ons waardenetwerk, onze kennis en expertise bouwen en ontwikkelen we bedrijven die de wereld een slimmere en meer verantwoordelijke plaats maken. Daarin streven we voortdurend naar de juiste balans tussen sociale, economische en milieuwaarden op lange termijn. First Dutch omvat talrijke gelieerde ondernemingen die op dit moment verenigd zijn in drie merken: COUNT, FDI en Rotterdam Port Fund.

COUNT is een groep bedrijven binnen de mondiale handel en logistiek die samen een actieve bijdrage leveren aan het waarborgen van een duurzame toekomst. Door handel en logistiek te verbinden optimaliseert COUNT complete supply chains, van inkoop tot distributie, en garandeert zo de meest efficiënte en doeltreffende toegang tot grondstoffen. Hierin streeft COUNT naar het creëren van duurzame economische, sociale en milieuwaarden voor alle stakeholders, waaronder de COUNT-ondernemingen en hun afnemers.

Het platform bestaat uit een internationale groep van COUNT-ondernemingen. Deze ondernemingen handelen onder eigen naam, maar werken samen om een geïntegreerd netwerk van activiteiten te creëren.

COUNT helpt de COUNT-ondernemingen bij zowel de aankoop van bedrijven als het opbouwen van betere bedrijven, met het behoud van een duidelijke focus op waardecreatie op lange termijn.

Bezoek de website

FDI is een innovatief Nederlands bedrijf dat zich richt op het versterken van groei van innovatieve bedrijven en het naar de markt brengen van nieuwe valorisaties. Het hoofddoel van FDI is om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren in de innovatieve sector in Nederland.

Onder FDI zijn innovatieve bedrijven bijeengebracht. Daarnaast is er geïnvesteerd in innovatieve bedrijven in verschillende industrieën. Het doel is om innovatie en ondernemerschap samen te brengen in een open sfeer.

Door hechte samenwerking met kennisinstituten in Nederland wil FDI de ontwikkeling van innovatieve bedrijven versterken en versnellen, en meerdere nieuwe valorisaties op de markt brengen.

Bezoek de website

First Dutch, mede-oprichter en cornerstone investor Rotterdam Port Fund.

Naast haar eigen twee merken is First Dutch, samen met Havenbedrijf Rotterdam initiatiefnemer van het Rotterdam Port Fund met als gezamenlijk doel om duurzaamheid en innovatie binnen de haven-economie verder te stimuleren.

Het Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk investeringsfonds, dat wil investeren in bedrijven met havengerelateerde activiteiten die innovatief zijn en aantrekkelijke marktvooruitzichten hebben.

Bezoek website

Progress

Blijf op de hoogte

We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties.