IN DE LOOP VAN DE TIJD is MIJN INTERESSE VOOR DUURZAAMHEID EN INNOVATIE AANGEWAKKERD.

Toen ik 33 jaar geleden mijn eerste stap zette als zelfstandig ondernemer gaf dat een geweldige kick. Mijn ambitie was om een gezond, sterk maar zeker ook groot bedrijf neer te zetten. Je begint en weet niet waar het eindigt. In 2013 stond er een bedrijf dat wereldwijd actief was met een omzet van $20 miljard. Een goed moment om over nieuwe dingen na te denken. Ik heb de aandelen verkocht en ben in 2015 gestart met mijn nieuwe activiteiten.

Terwijl ik bij de vorige bedrijven veelal in de zogenaamde oude economie actief was, is in de loop van  de tijd mijn interesse voor duurzaamheid en innovatie aangewakkerd. Lange tijd dacht ik dat het nemen van voorzichtige stappen het meest effectief zou zijn. Maar in het huidige disruptieve tijdperk, waarin revolutionaire ideeën nodig zijn om ons vooruit te helpen, moet je soms gewaagde stappen durven te zetten om te presteren.

De bedrijven waar ik de laatste tijd bij betrokken ben opereren goed, maar ik denk dat het beter kan en meer vooruitstrevend. Daarom richten we een nieuwe onderneming op, genaamd First Dutch. Ik ben echt trots om als Chairman volledig bij First Dutch betrokken te zijn.

Wat is First Dutch? First Dutch is een verzameling van grote en kleine bedrijven. De bedrijven worden aangestuurd door zelfstandige leiders. In ons model komt het erop neer dat de afzonderlijke bedrijven sterke CEO’s hebben die hun eigen bedrijf runnen, met ons team om hen daar waar nodig te assisteren. Wij zorgen voor de allocatie van de fondsen en kunnen zorg dragen voor ondersteuning in de breedste zin van het woord, zodat iedere business zich kan concentreren op haar core activiteiten. First Dutch beoogt daarmee business en innovatie samen te brengen op een manier die passend is voor deze tijd.

Wij verwachten ondernemerschap, oog voor duurzaamheid en innoverend vermogen van de CEO’s en hun bedrijven. Innovatie zal als een rode draad door de organisatie heen lopen, waarbij innovatie veel verder gaat dan een technische verbetering. Innovatie kan plaats vinden op gebieden als HRM, marketing en financiën, maar om echt innovatief te zijn, moet dit als stuwende kracht in iedere vezel van de bedrijven terug te vinden zijn. Eenieder zal zich bewust moeten zijn dat een bedrijf in 2020 een ander bedrijf zal moeten zijn dan anno 2017.

Van ons mag worden verwacht dat de First Dutch organisatie zich verder ontwikkelt tot het meest toonaangevende innovatieve conglomeraat in Nederland, betrokken bij vele valorisaties en prominent aanwezig in meerdere segmenten. Het bedrijf zal niet alleen vernieuwend zijn in haar marktbenadering, maar ook op de wijze waarop het wordt aangestuurd. Onze gezamenlijke doelstelling bij First Dutch is het creëren en stimuleren van werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid in Nederland.

Ik ben vast van plan om hier voortvarend mee om te gaan en het is zonder meer een nieuw hoofdstuk in mijn leven als ondernemer. We zijn erg gecharmeerd van de naam First Dutch, omdat het Hollandse bedrijfsleven al eeuwenlang staat voor ondernemerschap, innovatie en duurzaam denken.

Ik heb er alle vertrouwen in dat First Dutch naast een consistente zakenpartner een magneet en katalysator zal zijn voor andere ondernemers, start-ups, de wetenschappelijke en financiële wereld en andere stakeholders. Kortom, een ijzersterk groot concern gedragen door individueel ondernemerschap!

Peter Goedvolk

Rotterdam, 31 maart 2017